ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท อินจีเนียส ซิสเต็ม จำกัด จะทำการ อัพเกรด ระบบ จีพีเอสแทรกกิ้ง

เพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยลูกค้าทุกท่านยังใช้ระบบเดิมได้ตามปกติ และ ทาง บริษัท จะทยอยแจ้งลูกค้าเมื่อ

ทำการย้าย และ อัพเกรด ระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกเข้าระบบเดิม ในกรณีที่ยังไม่ได้รับแจ้ง

และ สามารถเข้าระบบใหม่ หลังจากที่ท่านรับแจ้งการอัพเกรดแล้วทั้งนี้หลังจากที่ท่านได้รับแจ้งการอัพเกรด

เสร็จสมบูรณ์ ท่านสามารถ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น สำหรับโทรศัพท์มือถือ ทั้ง แอนดรอยด์ และ ไอโฟน

ได้ที่หน้าจอของระบบใหม่ สอบถามโทร : 0800802147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบเดิม                                                                                        เข้าสู่ระบบใหม่

hitwebcounter